Nicosia
  22755720
22753470
  Limassol
  25734055
 
  Nicosia
  22779767
 
  Larnaca
  99338444
 
  Nicosia
  22779767
 
  Nicosia
  22344430, 22343870
22344710
  Nicosia
  22924939
 
  Nicosia
  22924939
 
  Limassol
  25376633
25377929
  Nicosia
  22754263
 
  Nicosia
  22779609
22772342
  Limassol
  25348575
 
  Paphos
  26932106
 
  Nicosia
  22518618
 
  Nicosia
  22668750, 22671416
 
  Limassol
  25381025
 
  Paphos
  26935941
 
  Larnaca
  24533434
24533433
  Limassol
  25374269
25374459
  Limassol
  25822166
25825008
  Limassol
  25319582
 
  Limassol
  25374269
25374459
  Nicosia
  22764830
22765924
  Nicosia
  22460111
 
  Paphos
  26933242, 26945166
 
  Larnaca
  24624003, 24626181
24621887
  Nicosia
  22333863
 
  Limassol
  25384378
 
  Larnaca
  24651822
 
  Limassol
  99402009
 
  Nicosia
  22494595
 
  Nicosia
  22750989
 
  Limassol
  25731907
 
  Limassol
  25345455
 
  Nicosia
  22759365
 
  Nicosia
  22760072
 
  Nicosia
  22730780
 
  Nicosia
  22754035, 22764348
 
  Nicosia
  22667521
 
  Limassol
  25356235
 
  Limassol
  25572965
25572965
  Nicosia
  22762787
 
  Nicosia
  22515715, 22515815
 
  Nicosia
  22433143
 
  Nicosia
  22676094
 
  Limassol
  25363924
 
  Paphos
  26938015
 
  Paphos
  26944143
 
  Larnaca
  24664385
 
  Limassol
  25342619
 
  Nicosia
  22343881
 
  Limassol
  25361653
 
  Limassol
  25583176
25584441
  Nicosia
  22757907
 
  Larnaca
  24626550, 24653935
24627833
  Nicosia
  22751371